ศาสตร์การฝังเข็มน้ำ เป็นศาสตร์การฝังเข็มแบบใหม่วิธีหนึ่งโดยพัฒนามาจากการฝังเข็มแบบดั้งเดิม เนื่องจาก”ประธานเหมาเจ๋อตุง”มีดำริว่าต้องการพัฒนาการฝังเข็มให้ได้ ประสิทธิผลเร็วขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาในการรักษา ทำให้ประชาชนจีนเจ็บป่วยน้อยลงและสามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น ซึ่งในยุคแรกๆ เป็นการนำเข็มไปชุบยาและนำมาฝังเข็มตามแบบเก่า ต่อมามีการพัฒนามากขึ้นจึงเป็นการฉีดยาเข้าจุดฝังเข็มโดยใช้อุปกรณ์การแพทย์ ที่มีการนึ่งฆ่าเชื้อรวมทั้งใช้เทคนิคการแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความทันสมัย และปลอดภัยมากขึ้นซึ่งวิธีนี้พบว่าได้ผลการรักษาที่ดีและรวดเร็วกว่า 10-20 เท่า

การฝังเข็มแบบใหม่นี้ให้ผล ทางการรักษาดีกว่าการแทงเข็มแบบเก่าในโรคบางโรคหรือบางอาการเพราะการฝังเข็ม น้ำนี้จะให้ผลได้ถึงสองทางคือผลเนื่องจากการกระตุ้นทางกายภาพและเคมีของเข็ม และฤทธิ์ของยาที่ฉีดเข้าไป

นพ.พงศธร ธัญญาหาร ได้ ศึกษาศาสตร์การฝังเข็มน้ำอย่างลึกซึ้งและนำมาผสมผสานกับศาสตร์การชะลอวัยและ ศาสตร์ความงามและผิวพรรณที่ได้ศึกษามาจากสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นจึงนำมาใช้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองรวมทั้งคุณแม่และครอบครัวจนพบ ว่าได้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจมาก ใช้ระยะเวลาในการฝังเข็มน้อยลงแต่ผลที่ได้ดีกว่าการฝังเข็มแบบมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่อง

– การลดน้ำหนัก

– กระชับสัดส่วน ต้นแขน ลดคางสองชั้น

– ปรับรูปหน้าให้เรียว

– การคืนความอ่อนเยาว์สู่ใบหน้า ย้อนวัย (เข็มน้ำหน้าเด็ก)

– การฝังเข็มเพื่อบำรุงฟื้นฟูสุขภาพทั่วไป

– การฝังเข็มฟื้นฟูสภาพร่างกายในผู้ที่ร่างกายอ่อนแอมากๆ และกินวิตามินหรือออกกำลังกายแล้วไม่ได้ผล

– ลดไขมันเกาะตับ

– ภาวะไตรั่ว (มีไข่ขาวรั่วในปัสสาวะ)

และในบัจจุบัน นพ.พงศธร ธัญญาหารได้นำเทคนิคการฝังเข็มน้ำ ที่ได้ศึกษานี้มาให้บริการแก่ผู้ที่สนใจในคลินิกจนประสบผลสำเร็จได้รับการ ตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการและวงการแพทย์มากมาย

ในอนาคตทางนายแพทย์พงศธรคลินิกเวชกรรม ยังคงจะนำศาสตร์การชะลอวัย เวชศาสตร์ความงามและผิวพรรณร่วมกับการฝังเข็มมาพัฒนาเทคนิคการ ดูแลรักษารูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง โปรดคอยติดตาม….